Gebruiksvoorwaarden Easpoint

Een online community biedt kansen

De online communicatiemogelijkheden van Easpoint bieden de medewerkers een besloten en makkelijk toegankelijk medium voor uitwisseling van informatie, kennisdeling en berichtenverkeer. De community die zo ontstaat zal betrokkenheid bij het bedrijf verhogen.

Eigen verantwoordelijkheid

Het spreekt voor zich dat een ieder de verantwoordelijkheid draagt over zijn/haar eigen bijdragen aan de online community. Met het aanmaken van een gebruikersaccount onderschrijft u onderstaande richtlijn voor het gebruik.Richtlijn

Sociale omgangsvormen online zijn niet wezenlijk anders dan offline. Alle bijdragen die in Easpoint worden gezet dienen te voldoen aan algemeen geaccepteerde normen en wetgeving. Dit geldt voor alle vormen van bijdragen, zoals er zijn: berichten, foto's en video's.

Beheer

De beheerders van Bedrijfs-accounts hebben de mogelijkheid om de volgens het Bedrijf aanstootgevende bijdragen te verwijderen. Indien gebruikers bij herhaling aanstootgevende bijdragen plaatsen kan de beheerder van het Bedrijfs-account, of op diens verzoek het beheer van Easpoint, de gebruiker de toegang tot Easpoint weigeren. Het is de keuze van het Bedrijf om al dan niet een expliciet protocol te maken en deze te communiceren.

Tenslotte

Het is niet toegestaan de systemen, verbindingen en verzendmogelijkheden van Easpoint te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de Algemene Voorwaarden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, spammen, voordoen als een ander persoon, reverse engineering en hacken. Schade verzoorzaakt door oneigenlijk gebruik van het account zal verhaald worden op de desbetreffende gebruiker.